Ejendomme

MagniPartners rådgiver danske og udenlandske virksomheder og investorer omkring køb og salg af ejendomme og ejendomsporteføljer i Danmark.

Vi håndterer processerne lige fra køb af ejendomme over fremskaffelse af finansiering til optimering af kapitalstrukturen i ejendomsselskabet.

Derudover afsøger vi potentielle muligheder for finansiering og refinansiering til ejendomstransaktioner. Eksempelvis finder vi frem til potentielle investorer til enkeltejendomme eller ejendomsporteføljer.

MagniPartners har deltaget i en lang række store transaktioner og rekonstruktioner på ejendomsmarkedet. Og det er blandt andet denne erfaring, som gør os i stand til at skabe specialdesignede finansielle løsninger.

Gennem mange år har vi arbejdet tæt sammen med ejendomsbranchens centrale aktører i Norden og i Tyskland. Det betyder, at vi har et udbygget netværk af investorer, rådgivere og finansieringskilder i disse lande. Dette netværk får vores kunder adgang til via samarbejdet med os. Derudover har vi et dybdegående kendskab til de enkelte landes ejendomsmarkeder.