EGENKAPITAL

Når virksomheders mål er at få tilpasset og optimeret egenkapital-strukturen, fungerer MagniPartners som sparringspartner og rådgiver.

Vi deltager i udarbejdelsen af en detaljeret plan for ændringerne af virksomhedens kapitalstruktur, og derefter driver vi den proces, der skal til, for at gennemføre den ønskede omstrukturering. Herunder udarbejdelse af prospekt samt håndtering af de efterfølgende faser i processen.

Ofte er målet med disse omlægningstiltag en styrkelse af virksomhedens kapitalgrundlag. Dette kan ske via decideret egenkapital eller via egenkapitallignende produkter og mezzaninkapital.

Før vi udarbejder og præsenterer en løsningsmodel, gennemfører vi altid grundige analyser af den pågældende virksomhed og dens finansielle forhold.

Via vores brede netværk inden for den finansielle sektor har vi adgang til en lang række potentielle investorer og andre aktører, som i løbet af denne proces kan bidrage til den ønskede styrkelse af virksomhedens kapitalstruktur.