BANK/REALKREDIT

MagniPartners samarbejder med en række danske og udenlandske banker omkring håndtering af lånesager på ejendomsmarkedet.

Vi analyserer bankers låneporteføljer og rådgiver om den fremtidige strategi for en given portefølje. Vi deltager også ofte i implementeringen af denne strategi. Eksempelvis kan vi forhandle med kunder på bankens vegne, sælge ejendomme og finde nye investorer eller pengeinstitutter. 

I de tilfælde, hvor låneporteføljer ønskes afviklet, fastlægger vi hensigtsmæssige exit-strategier, udarbejder salgsprospekt og varetager salg af låneporteføljer for pengeinstitutterne.

Derudover supporterer vi de virksomheder, som bankerne har belånt. Her indgår vi eksempelvis som midlertidig ledelse i virksomheden eller som bankens repræsentant i bestyrelsen og deltager derudover i eventuelle restruktureringer af låneporteføljerne og af virksomhederne.

Endelig samarbejder vi med flere pengeinstitutter omkring fremskaffelse af ny finansiering til konkrete kunder, se fx vores ”skifte bank-koncept” (Se pdf).