FINANSIERING

Vi rådgiver danske og udenlandske investorer om fremskaffelse af finansiering og om sammensætning af den optimale finansieringsstruktur for deres engagement på det danske ejendomsmarked.

Dette kan foregå i forbindelse med etablering af nye lån og i forbindelse med refinansiering af eksisterende lån.

Vores mangeårige erfaring fra banksektoren betyder, at vi ved, hvilke oplysninger bankerne efterspørger, og hvordan disse præsenteres optimalt – eksempelvis i et prospekt. Dette højner sandsynligheden for at fremskaffe den nødvendige finansiering til en given virksomhed.

Igennem de seneste år har vi bistået en række virksomheder, som har ønsket at udskifte deres nuværende långiver. Læs mere om dette i vores ”skifte bank-koncept” se pdf

Derudover har vi i forbindelse med finanskrisen deltaget i en lang række udarbejdelser af og forhandlinger omkring løsningsmodeller rettet mod ændringer af virksomheders finansiering og kapitalgrundlag.

Udenlandske investorer kan vi derudover tilbyde ekspertrådgivning omkring det specielle danske realkreditmarked – og dermed skabe mulighed for at optimere sammensætningen af den ønskede finansiering.