MÆGLER

Vi fungerer som rådgivere og sparringspartnere for en række danske og internationale ejendomsmæglere, både når disse skal købe og sælge ejendomme.

Baseret på en grundig analyse af finansieringsmulighederne for en given ejendomsinvestering udarbejder vi en specialdesignet løsningsmodel, der kan fremskaffe den nødvendige finansiering til investeringen. Denne løsningsmodel beskriver vi i et salgsprospekt, som mægler kan præsentere for interesserede investorer sammen med ejendommen.

MagniPartners fungerer også som sparringspartner for investorer omkring den endelige sammensætning af kapitalstrukturen i ejendomsinvesteringer.

Derudover har vi et kontinuerligt samarbejde med mæglere omkring finansiering af ejendomshandler generelt. I disse tilfælde fungerer vi som talknusere på større og mere komplicerede finansieringsopgaver.