INVESTOR

MagniPartners rådgiver danske og udenlandske investorer, som vil købe eller sælge ejendomme i Danmark.

Vi tilbyder investorer en række ydelser, når det gælder fastlæggelse af strategi for og fremskaffelse af finansiering eller egenkapital. Derudover har vi, siden begyndelsen af 90’erne, været involveret i en række rekonstruktioner og rekapitaliseringer af virksomheder og ejendomsselskaber. Derfor har vi en stor viden om løsning af specielle, finansielle strukturer i virksomheder.

MagniPartners yder også strategisk rådgivning og sparring omkring kapitalstruktur i virksomheder. Vi fastlægger strategi for finansieringen, udarbejder eventuelle alternative finansieringsløsninger og implementerer disse. Derudover varetager vi også forhandlinger med banker og investorer – og udarbejder i den forbindelse finansieringsprospekt og identificerer potentielle långivere.

Samtidig tilbyder vi ejendomsselskaberne ledelsesfunktioner, økonomifunktioner samt udarbejdelse og implementering af forretningsplan og økonomisk strategi for deres virksomhed.

Vi assisterer danske ejendomsselskaber, når de ønsker at finde interesserede internationale investorer, ligesom vi også hjælper internationale investorer med at identificere ejendomsinvesteringer i Danmark.